Alumnos


HORARIO DE CLASE CICLO ESCOLAR 2016-2017. FASE I.

      FASE_I._2016-2017.pdf

           * Horarios de Primer Parcial. 

PRIMER_PARCIAL.pdf

* Horarios de Segundo Parcial.

SEGUNDO_PARCIAL.pdf

* Horarios Exámenes Ordinarios.

EXAMENES_ORDINARIOS.pdf

*Horarios de Exámenes Extraordinarios.

EXAMENES_EXTRAORDINARIOS.pdf